Financiële administratie

De financiële administratie is van groot belang voor de
ondernemer. Op ieder gewenst moment moet de
ondernemer over de juiste informatie beschikken
omtrent de financiële positie van de onderneming.

 

De administratie mag daarom niet verwaarloosd
worden!
Afhankelijk van de bedrijfsgrote en het belang
stellen wij samen met de ondernemer een informatie-
behoefte op. De administratie zal dusdanig worden ingericht
dat op de juiste tijden de juiste informatie beschikbaar is.

 B.A.C.
 werkwijze  

Een instrument waar de ondernemer wat aan heeft.

Wij verzorgen Uw administratie op ons kantoor of op Uw bedrijf.
De informatie is beschikbaar op papier.Naast de dagelijkse
boekhouding verzorgen wij voor onze klanten indien nodig de
Jaarrekeningen, de notulenvoor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders en het deponeren van de jaarstukken bij het
Handelsregister.
De jaarrekening vormt een wezenlijk verslag van de presentatie van de onderneming. Dus eigenlijk een afspiegeling van U als ondernemer.