Administratie

Catering-3 Iedere ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen.
Denkt u hierbij aan het voeren van een deugdelijke administratie voor bijvoorbeeld de inkomsten- of omzetbelasting. Een onduidelijke of rommelige administratie kan door de belastingdienst verworpen worden. Dit heeft vervelende consequenties. Maar de administratie is meer dan een verplicht nummer, financiële informatie biedt u de mogelijkheid optimaal uw bedrijf te sturen.

Catering-3 Omzetbelasting.Bijna iedere ondernemer in Nederland heeft te maken met de belasting op toegevoegde waarde oftewel de omzetbelasting. Welke tarieven dient u te hanteren voor uw diensten of goederen? Voor welke regelingen lom ik in aanmerking? Heb ik andere verplichtingen of toestemming nodig?

 

Catering-3 Vennootschapsbelasting.
Vennootschapsbelasting is een jaarlijkse, directe belasting
over winsten die uw naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) heeft behaald. Onder bepaalde voorwaarden geldt de belasting ook voor verenigingen, stichtingen en open commanditaire vennootschappen (CV).Dit zijn allemaal zogenoemde “lichamen”. Uw heffing vindt plaats door middel van een aanslag van de Belastingdienst. Omdat het vermogen van de lichamen zijn afgescheiden van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur.Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren.

 

 

Catering-3 Jaarrekening.
De jaarrekening is een financieel eindverslag van je ondernemingdat je elk jaar opsteld. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat je bedrijf heeft uitgespookt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluitaan op je administratie en die sluit weer aan op de boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften. Meestal stelt je boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening voor je op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Bij grote bedrijven vanaf een bepaalde omvang (wat betreft werknemers, omzet of balanstotaal) moet een accountant de jaarrekeningen goedkeuren.De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  1.   De balans per 31 december
  2.   De resultatenrekening van het boekjaar.
  3.   Een toelichting op beide

 

Catering-3 De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.
Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basis gegevens over je bedrijf.